Misioni 

Të ndërtojmë urat

e bashkëpunimit

Misioni ynë është të ndihmojmë nxënësit e arsimit profesional të zbulojnë aftësitë e fshehura dhe profesionistët e industrisë të gjejnë stafin e duhur për bizneset e tyre duke krijuar ura lidhëse bashkëpunimi. Përmes bashkëpunimit, trajnimeve dhe mentorimit mund të krijojmë një komunitet gjithëpërfshirës ku nxënës dhe profesionistë mund të ndajnë ekspertizën dhe idetë e tyre me njëri - tjetrin.

Mentorë dhe Profesionistë

Fuqizojmë 

Arsimin Profesional

Rrjeti i profesionistëve i AFPro bashkon studentët dhe mësuesit me sipërmarrës të bizneseve të ndryshme duke krijuar një komunitet të fortë dhe të qëndrueshëm. Ky rrjet do të ndihmojë në krijimin e mundësive të reja për të rinjtë, ndarjen e ekspertizës dhe në promovimin e potencialit të karrierës në sistemin e Arsimit dhe Formimit Profesional në Shqipëri.

 

Inovacioni fillon me rininë!

Ne jemi çfarë hamë!

Mësojmë së bashku mjeshtërinë e mikpritjes.

Vendosim Shqipërinë në hartën e botës së verës!

Ndryshojmë kulinarinë shqiptare përmes ekselencës dhe qëndrueshmërisë.

Flasim për rritje profesionale, por edhe personale.

Ofrojmë zgjidhje moderne përmes teknologjisë.

Nëse je i interesuar për të vazhduar një karrierë në TIK, hoteleri-turizëm apo bujqësi, platforma jonë ka të gjithë resurset e duhura për të të ndihmuar në vendimet e vështira! Nëse je një profesionist dhe kërkon të zgjerosh ekipin tënd, mirë se erdhe në rrjetin tonë!

Ne besojmë se përmes fuqizimit të nxënësve të arsimit profesional mund të krijojmë një komunitet më të fortë e të qëndrueshem, por edhe një treg pune më gjithëpërfshirës.

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

ku inovacioni dhe teknologjia takohen për të krijuar mundësi të pafundme!

Drejtime

Hoteleri-Turizmi

ku e bukura dhe pasioni është stil jetese dhe shkon përtej kërkimit të një pune!

Bujqësia

ku toka është pikënisja krijimit të ideve!