100 pjesëmarrës në trajnimin e aftësive të buta me eksperten e burimeve njerëzore, Sandra Agaj