Rrjeti i Profesionistëve AFPro organizon aktivitetin përmbyllës Snapshot