Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” fiton sfidën Pjata Juaj Ikonike!