40 biznese marrin pjesë në takimet e sektorëve TIK, Hoteleri-Turizëm dhe Bujqësi