aktivitete

26 Tetor, 2023

Festivali i Ushqimit në Javën Europiane të Aftësive

Ka përfunduar me sukses Festivali i Ushqimit i organizuar nga Rrjeti i Profesionistëve AFPro me mbështetjen e programit Qëndro në Shkollë të UNICEF. Mbi 20 nxënës […]
18 Tetor, 2023

Mbështesim mësuesit e arsimit & formimit profesional 

Aktiviteti Të Nxënit 2.0, organizuar nga Rrjeti i Profesionistëve AFPro & mbështetur nga programi Qëndro i UNICEF, mblodhi bashkë në Shkodër 22 mësues të veriut të Shqipërisë në një bashkëbisedim interaktiv për përmirësimin e mësimdhënies në shkollat e arsimit dhe formimit profesional në vend.
6 Tetor, 2023

Sesioni i II i rubrikës ‘Pyet Mentorët’

U zhvillua sesioni i dytë i mentorimit virtual ‘Pyet Mentorët’ me ekspertët e Rrjetit të profesionistëve të industrivë TIK, Bujqësi dhe Hoteleri-Turizëm. Për tre ditë me […]
29 Qershor, 2023

Dialog i hapur me Zamira Daiu, Lufthansa Industry Solutions

100 pjesëmarrës virtualë për dialogun e hapur mbi aftësitë e buta me Zamira Daiu, Menaxhere e Departamentit të Burimeve Njerëzore, Lufthansa Industry Solutions shpk organizuar nga AFPro
23 Qershor, 2023

Aftësitë e Buta

Aktiviteti Aftësitë e Buta synon të mbështesë nxënësit në kalimin nga shkolla në punë, duke u fokusuar te rëndësia e aftësive të buta. Trajnimet do të […]
22 Qershor, 2023

Pyet Mentorët

Rubrika ‘Pyet Mentorët’ është një hapësirë e dedikuar këshillimit të karrierës, shkëmbimit të mendimit dhe dhënies së ekspertizës në fushat e TIK, Hoteleri-Turizmit dhe Bujqësisë. Ndarja e ekspertizës, shkëmbimi i ideve, aplikimi për punë, planifikimi i karrierës apo kryerja e intervistave të punës janë fokusi i kësaj rubrike innovative me ekspertët më të mire të industrisë.
11 Maj, 2023

Simpoziumi i Aftësive 2023

U zhvillua sot më 12 qershor Simpoziumi i Aftësive 2023, aktiviteti i parë kombëtar i cili lançoi Rrjetin e Profesionistëve në Arsimin dhe Formimin Profesional, organizuar […]